Door het invoeren van deze site gaat u akkoord met de bepalingen en voorwaarden van de verkoop als gebruiker Carteland

Artikel 1: Toepassing van de Algemene Voorwaarden

Elke bestelling en de eventuele aankoop die op de site worden geplaatst/gemaakt hebben betrekking op deze algemene verkoopvoorwaarden en kopers stemmen in met deze voorwaarden zonder beperking of voorbehoud. De verkoper is niet gebonden aan enige verklaring of indicatie die niet op de webshop voorkomt, of aan geen enkele bepaling die niet uitdrukkelijk aanvaard is door de verkoper. In geval van een conflict tussen aan de ene kant deze algemene verkoopvoorwaarden en aan de andere kant de bijzondere voorwaarden en / of algemene inkoopvoorwaarden van kopers, zullen deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleren en de koper is verplicht hen te respecteren.


Artikel 2: Het plaatsen van een bestelling
De bestelling wordt beschouwd als aanvaard pas vanaf het moment dat de betaling afgerond is met creditcard via de beveiligde betaalsite van de Societe Generale of via uw eigen bank met de betaalmethode iDeal. De gegevens die zijn opgenomen op de website van de Societe Generale van de succesvolle afronding gelden als bewijs van betaling.

Artikel 3: De prijs
De prijzen van onze producten worden aangegeven in euro’s en dienen te worden betaald in deze valuta. Prijzen aangeven bij elk product zijn inclusief alle belastingen maar exclusief eventuele verzendkosten die worden weergegeven in het besteloverzicht. De prijzen zijn vanaf-prijzen en zijn gebaseerd op de minimale prijs voor maximale aftrek. Bij het bestellen vanuit een ander land dan Nederland, is de koper de importeur van de betrokken producten en de specifieke leveringkosten die daarbij komen kijken zullen worden toegepast (zie vergoeding schema op de site). Voor alle producten die worden geleverd buiten de EU, zal de prijs worden berekend met uitsluiting van douaneheffingen of belastingen elke aard die van toepassing zijn en zijn voor rekening van de koper, die daarom totale verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot rapportage en betaling van deze rechten en heffingen. De verkoper behoudt zich het recht de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, waardoor de actuele prijs van de producten, de prijs is die in beeld is bij het afronden van de bestelling.

Artikel 4: Transport en levering
Verkoper maakt gebruik van de bezorgservice van GLS, Exapaq, DPD, TNT of DHL om de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te krijgen. Verkoper garandeert dat de bestellingen op tijd bij GLS, Exapaq, DPD, TNT of DHL worden aangeboden. GLS, Exapaq, DPD, TNT of DHL bieden de mogelijkheid bestellingen te volgen met een track&trace code.

De producten worden alleen geleverd in Nederland en België, op het afleveradres dat de koper tijdens het bestelproces aangeeft.

De levertijden na het door ons versturen van uw bestelling lopen uiteen van gemiddeld 24/48 uur met DHL/TNT tot 3-4 werkdagen met GLS/Exapaq/DPD.

Voor sommige producten, met name de objecten zoals klokken, mokken, spelletjes etc. zijn de wachttijden iets langer. Is de levertijd belangrijk dan kunt u meteen na uw bestelling en betaling contact met ons opnemen. Ook voor de bezorging in andere landen kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie. Het drukwerk komt uit ons hoofdkantoor in Frankrijk. Let daarom ook op Franse feestdagen die de leveringsdatum kunnen veranderen. Proefdrukken worden met lagere prioriteit behandeld en kunnen er langer over doen om bezorgd te worden.

LET OP: de gratis verzendkosten zijn van toepassing tijdens speciale acties en met een speciale kortingscode en gelden alleen voor kaarten (geen objecten zoals kalenders, muismatjes, mokken enz.). De code hiervoor is niet altijd combineerbaar met andere kortingscodes. Kies daarom voor de voor u voordeligste kortingscode.

Carteland kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen als gevolg van stakingen of fouten van transportbedrijven.

LET OP: de transportbedrijven bezorgen niet op postbussen. Voor een fout adres of een adres dat niet compleet is is extra vertraging verbonden. Na 10 tot 30 dagen komt het pakketje dan weer terug bij Carteland. Voor het opnieuw versturen van uw bestelling zijn we genoodzaakt opnieuw verzendkosten te vragen.

De aangegeven levertijden zijn gemiddelde geconstateerde productietijden en levertijden. De verkoper aanvaart geen verantwoordelijkheid voor reizende producten en het voor risico van beschadiging en zoekraken van producten is voor de koper. Het is aan de koper om bij levering het pakket met de paklijst te controleren en, indien nodig, bij eventuele onregelmatigheden schriftelijk de vervoerder verantwoordelijk te stellen totdat het tegendeel bewezen is en de verkoper op de hoogte te stellen van de geleden schade die de vervoerder heeft toegebracht aan het product. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand gehouden wordt.

Artikel 5: Betaling

Betalingen worden gedaan door middel van beveiligde SSL-betaling met behulp van de volgende kaarten: Carte Bleue, Visa-kaart, Eurocard/Mastercard, bankoverwijzing, Paypal, Ogone. Het bedrag van de bestelling wordt onmiddellijk gedebiteerd van de bankkaart van de gebruiker, na ontvangst van de betalingsautorisatie van de onderneming die de door de gebruiker gebruikte bankkaart uitgeeft.
Overeenkomstig artikel L. 132-2 van het Franse Monetair en Financieel Wetboek is een met een betaalkaart gegeven betalingsopdracht of verbintenis tot betaling onherroepelijk. De betaling kan slechts worden stopgezet in geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van de kaart of gegevens betreffende het gebruik, in een procedure om faillissement te voorkomen, de reorganisatie of de faillissementsprocedure van de begunstigde.


Artikel 6: Klacht

In geval van een kennelijk slechte drukkwaliteit van de ontvangen producten, beschikt de koper over een termijn van veertien dagen vanaf de levering van zijn bestelling om één of meer producten te retourneren en te ruilen. Voor elke terugzending moet de koper contact opnemen met de klantendienst, per telefoon of e-mail. Per telefoon: +33 (0)4 42 97 14 00 of per mail: kundenservice@carteland.com. De terugzending dient te geschieden door middel van een met redenen omklede brief met vermelding van het bestelnummer en het onderwerp van de klacht. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend indien alle exemplaren van het genoemde product in de originele verpakking worden geretourneerd, waarbij de retourkosten voor rekening van de koper
blijven. In geval van een bestelling van meerdere producten kan de koper dit recht slechts uitoefenen voor één of meer producten. Retourzendingen moeten worden gestuurd naar het volgende adres:

Carteland SAS- 1229 route d'Éguilles - Quartier St-Rémy - 13122 Ventabren - FRANKRIJK.

De verkoper zal nieuwe producten herdrukken en opnieuw verzenden aan de koper zonder extra kosten.

Let op: In geval van een specifieke of gepersonaliseerde bestelling:
Uitsluiting van het herroepingsrecht van de consument: volgens artikel L 121-20-2 van het Wetboek van consumentenrechten kan het herroepingsrecht bij verkoop op afstand niet worden uitgeoefend, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen, voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de aanwijzingen van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn, of die door hun aard niet kunnen worden herverzonden, of die snel kunnen bederven of verouderen of die snel kunnen vervallen: De aandacht van de consument wordt daarom gevestigd op het feit dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op de verkoop van gepersonaliseerde producten op zijn verzoek.


Artikel 7: Kwaliteit van de producten
De producten die op deze site zijn vervaardigd met behulp van kwaliteitscriteria door printers waarvan professionaliteit wordt erkend. Het is echter uitdrukkelijk bepaald dat de product kleuren die verschijnen op de site niet contractueel zijn. Gedrukte producten kunnen inderdaad verschillen van kleuren die op de computer, van waaruit de koper de bestelling registreert, afgebeeld worden. Daarom zal de verkoper niet te verantwoordelijk zijn voor marginale kleurschakeringafwijkingen tussen de weergegeven kleuren en de kleuren op het verzonden product. Om dezelfde redenen wordt uitdrukkelijk bepaald dat het uiterlijk van de papiertexturen die op de site verschijnen niet contractueel zijn.

Artikel 8: Intellectueel Eigendom
De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formaten, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij verkoper of haar licentiegevers. De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper is verkregen.  
In het geval een gebruiker via de website eigen beeldmateriaal upload, dan garandeert deze dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De gebruiker vrijwaart de verkoper zowel inlandse als buitenlandse rechten voor alle aanspraken die derden krachtens die wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Artikel 9:  Aansprakelijkheid
Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.  
Verkoper mag deze website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.  
Verkoper behoudt zich het recht voor om bezoekers de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan verkoper de toegang tot de website monitoren.

Artikel 10: Toepasselijk recht in geval van betwisting
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de arrondissements-rechtbank te Utrecht (Nederland).

Artikel 11: Privacy
Voor het afrekenen en correct verzenden van je bestelling heeft de verkoper een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. De verkoper gaat heel zorgvuldig met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden. Het doorgeven van betaalgegevens gaat altijd via beveiligde pagina's.

Artikel 12: ADRESSEN EN COOKIES
De webserver verzamelt automatisch IP-adressen. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee uw computer op internet geïdentificeerd kan worden zodat gegevens, zoals internetpagina's, naar uw computer kunnen worden verzonden. Daarnaast worden ze gebruikt voor het opstellen van analyses en rapportages.  
Bij bezoek of gebruik van de site kunnen er cookies op uw computer geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestandje. Verkoper maakt gebruik van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat u direct kunt inloggen en om het gebruik van de site te analyseren. Ook kunnen cookies door verkoper worden gebruikt om klantgegevens te verzamelen, om informatie te verstrekken en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. U kunt uw browser zo instellen, dat u een melding krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies zelfs worden geweigerd. In dat laatste geval kan het zijn dat u niet alle functies van de site kunt benutten.

Artikel 12: Gratis proefdruk eigen ontwerp

De gratis proefdruk van uw eigen ontworpen kaart heeft alleen betrekking op geboortekaartjes, trouwkaarten en verjaardagskaarten. Het doel van deze proefdrukken is het tonen van de drukkwaliteit en de afwerking van het papier. Proefdrukken hebben niet dezelfde prioriteit als effectieve bestellingen en kunnen 5 dagen of langer nodig hebben om bij u aan te komen. Per adres is maar één gratis proefdruk beschikbaar.