Herroepingsrecht:

 In het kader van de verkoop op afstand (zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen) heeft de consument op grond van artikel L 121-20 van de Franse Consumenten Wet, een wachttijd van 7 dagen om de aankoop te annuleren zonder verder kosten te maken (behalve de kosten van het terugzenden van de producten), De bovenstaande termijn begint te lopen vanaf de ontvangst van de bestelling. Wanneer de periode van zeven dagen afloopt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag of feestdag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

 

Gepersonaliseerde artikelen:

 Volgens artikel L. 121-20-2 van deze Code, kan het herroepingsrecht niet worden toegepast op de verkoop van producten die aangepast zijn aan de door de klant opgegeven specificaties, tenzij beidde partijen anders zijn overeengekomen bij de verkoop. Wij willen u erop wijzen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is op de verkoop van op maat gemaakte producten (gepersonaliseerde producten) op aanvraag van de klant, behalve als een fout geconstateerd wordt in de afhandeling en verwerking van het product door de verkoper.